Beyaz Şapka Ağustos 2017 - Page 39

Sayı: 35 [ Ağustos 2017 ] Ölçeklendirilebilir Mimari NGeniusONE, çok geniş, ülke çapına yayılmış ağlarda veri toplama ve anali- zini destekleyen, dağıtılmış, ölçeklenebilir, yüksek erişilebilirlikli bir sistem mi- marisine sahiptir. NETSCOUT’un patentli Adaptive Service Intelligence (ASI) teknolojisi, canlı şebeke trafiğini gerçek zamanlı olarak analiz ederek şebeke ve hizmet performansını, erişilebilirliği ve kaliteyi ayrıntılı bir şekilde görüntü- lemenizi sağlar. Kompleks Problemlerinin Hızla Önceliklendirilmesi NETSCOUT’un patentli Adaptive Service Intelligence™ (ASI) teknolojisi ile güçlendirilen nGeniusONE platformu, Unified Communication da dahil olmak üzere, karmaşık çok katmanlı, çoklu üreticili, çoklu konumlu işletme veri uygu- lama hizmetlerindeki kapsamlı hizmet performansı görünümüne ulaşmamızı sağlar. Sağlanan bu görüntü, BT ekiplerinin karmaşık sorunları hızlı bir şekilde önceliklendirmesini ve sonuç olarak Ortalama Onarım Süresini (MTTR) azalt- masını sağlar. NGeniusONE platformu, çok katmanlı analiz katmanlarında kesintisiz, içeriğe dayalı geçişi sağlamak için tutarlı ve hizmet odaklı iş akışı seti sağlar. Bu, nGeniusONE platformunun, uçtan uca bir uygulamada yer alan farklı BT grupları arasında problemlere yanıt görevlerinin verimli ve sonuç odaklı şekilde yapılmasını kolaylaştırır. Servis Konsolu: Gösterge tablosu, kurumsal uygulamalar ve diğer hizmet sağlayıcıları için sistemin performans durumu, alarmlar ve akıllı erken uyarılar içeren veriler sağlar, böylece IT organizasyonu, ihtiyaç duyduğunda öncelik- lendirme çalışmalarına odaklanabilir. Servis Bağımlılığı: Bağımlılık haritası, istemci - sunucu ilişkilerinin otoma- tik olarak bulunması ve haritalanması yoluyla hizmetin ve uygulama ortamının mevcut durumunu görsel olarak sunar. Servis Monitörü: Hizmete etki eden performans sorunlarının kaynağını 39