Beyaz Şapka Ağustos 2017 - Page 37

Sayı: 35 [ Ağustos 2017 ] Diğer üreticiler spesifik (Citrix,Microsoft® Exchange®, Oracle®, v.b.) teknoloji- leri destelemek üzerine odaklanırken NETSCOUT tüm teknolojileri aynı ortam içerisinde kullanılabilir kılarak kullanıcıların kendi önceliklerine göre ağı düzen- lemesine olanak verir. Bunun yanında diğer çözümler NETSCOUT’un nGeniusONE’s Key Perfor- mance Indicators (KPIs), Key Traffic Indicators (KTIs), Key Server Indicators (KSIs), or Key Error Indicators (KEIs) özelliklerini sunamaz. Diğer çözümler NETSCOUT’un aksine belirli bir sayının üzerinde cihaz ve protokol kullanımı desteklemekte yetersiz kalan cihazlar sağlayabilmektedir. NETSCOUT’un araştırma & geliştirme liderliği, geniş müşteri ağı ve finansal gücü ile rakiplerine üstünlük sağlar. NETSCOUT nGeniusONE Servis Garantisi Platformu NGeniusONE® hizmet garanti platformu IP tabanlı hizmetlerde (VOIP ve UM - Unified Messasing de dahil olmak üzere) uygulama bileşenlerinin performans karakteristiklerine kapsayıcı bir bakış sağlar. Hizmetleri önceliklerine göre sıra- lama ve ağ sorunlarını gidermeye odaklanan nGeniusONE platformu, bütün- sel bir performans yönetimi çözümü için gerçek zamanlı izleme, geçmiş analizi ve çok katmanlı analiz yeteneklerini beraber sunar. Bu bütünsel bakış açısı, BT organizasyonlarının, çeşitli uygulama ortamlarının verimliliğini ve kullanılabi- lirliğini daha etkin bir şekilde yönetmesini sağlar. Bu sayede ağ ve uygulama ekipleri performans durum ve problemlerini proaktif olarak tanımlayabilir ve sınıflandırma yeteneği ile, kullanıcıya etkisini değerlendirerek önceliklendirme ve sorunların temel nedenini hızlı bir şekilde belirleme imkânına sahip olurlar. Öne Çıkanlar IP tabanlı servislerin monitör edilmesi, önceliklendirilmesi ve sorunların giderilebilmesi Patentli ASI Teknolojisi sayesinde sunucu, ağ ve uygulama üçlüsünün iliş- kili performans analizinin űͤ)-յͅٳє|}Ʌ儁ű|Ŭűāѕ啸+ٳɥȁյͅɤ)͹ɕ͕ɽűɵŹ͇}典)層ٕ(