Beyaz Şapka Ağustos 2017 - Page 36

Serhat Adalı serhat.adali@inforte.com.tr lar almalarını sağlar; Son kullanıcılar için geliştirilmiş deneyim BT yatırımlarında daha yüksek geri dönüş oranı ve yenilikçi yaklaşım Finansal ve ticari hedefler açısından gelişmiş güvenlik ve teknoloji NETSCOUT çözümleri, müşterilerimizin öncelikli projelerinde aşağıdakileri de içeren bir dizi kritik rol oynamaktadır: Öncelikli ağ izleme fonksiyonlarını sanallaştırma Uygulamaları bulut ortamına taşıma Özelleştirilmiş yazılım uygulamalarını hızlı bir şekilde hayata geçirme WiFi ağlarının performansını iyileştirme Ağın giderek karmaşıklaşan sofistik saldırılara karşı korunması NETSCOUT’un rakiplerine göre üstünlükleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir; Hem kurumsal, hem de servis sağlayıcı müşterilerinin ihtiyaçlarını karşı- layabilecek ve günümüzün dinamik hizmet sunum ortamlarının zorluklarına karşılık verebilecek ölçekte kapsamlı ve uçtan uca bir hizmet sağlama yöneti- mi çözümü sunan tek üreticidir. NETSCOUT çözümleri kullanıcılara sağladığı verilerle rakiplerine göre aşa- ğıdaki ölçümlemeler kapsamında daha yüksek performans sağlamaktadır. - Çok sayıda uygulamayı algılama ve izleme becerisi - Yüksek ve artan düzeyde veri ve ağ trafiğini desteklemek için ölçeklenebilirlik - Tüm bir ağ üzerinden hem kullanıcı hem de sinyalleşme verilerini gözlem- leme olanağı - Hizmet performansı ve servis sorunlarını içeren gerçek zamanlı bilgi sun- ma becerisi NETSCOUT’un benzersiz ASI (Adaptive Service Intelligence) teknolojisi- ni kullanarak InfiniStream paket yakalama cihazı (nGeniusONE’un birincil veri kaynağı), servisleri, uygulama protokollerini ve ilgili oturum işlemlerini anında otomatik olarak algılar. NETSCOUT çözümü paketleri sıfır kayıpla depolarken aynı anda tüm trafiği gerçek zamanlı olarak analiz eder ve nGeniusONE plat- formu tarafından kullanılan çeşitli sofistike işlenmiş veriler üretir. Trafik analizini hızlandırmak ve ölçüm esnasında oluşan veri akışının ağı yavaşlatmasını en- gellemek için, derinlemesine paket analiz faaliyetleri lokal olarak yapılır. 36