Beyaz Şapka Ağustos 2017 - Page 21

Sayı: 35 [ Ağustos 2017 ] önünü açmasını öngördüğü için “Elektronik İmzanın Düzenlenmesi Hak- kındaki Kanun” kabul edilmiştir. Özellikle birçok finans kuruluşu dijital imza ve PKI ile ilgili çalışmalara başlamış ve kullanıma sokulması hızlandırılmıştır. Öte yandan ülkemizde yeni nesil akıllı kimlik kartı kullanımının yakın ge- lecekte bir zorunluluk haline gelmesi durumu söz konudur. Bu bağlamda PKI teknolojisi, daha yalın bir ifade ile akıllı kart okuyucuların herkes tara- fından kullanımı söz konusu olacaktır. Komtera Teknoloji olarak Gemalto ve Vasco Data Security firmalarının Türkiye Distribütörlüğünü yapmakta ve PKI teklolojileri konusunda her iki üreticinin farklı çözümlerini ihtiyaç doğrultusunda analiz yaparak pazara ve müşterilerimize sunmaktayız. 21