Beyaz Şapka Ağustos 2017 - Page 20

Ziya Gökalp ziya.gokalp@komtera.com 20 esnasında, bilgiyi gönderen kişinin  kendisi olduğunun, bilgiyi gönderen kişinin gönderdiği bilginin içeriğini bildiğinin, gönderilen bilginin taşıma esnasında değiştirilmediginin, bilgiyi gönderen kişinin bilgiyi gönderdiği- ni inkar edemeyeceğinin garantisi ve güvenliği sağlanır. Elektronik imza  kısaca kişiye özgü elektronik işarettir. Elektronik imza kuruma veya kişile- re özgü olabilir, imzaya sahip olanın diğer bir adıyla pasaport’u olarak da bilinir. Elektronik imzalar, güvenilir olarak kabul görmüş, sertifika otoritesi denen kurumlar tarafından dağıtılır ve takip edilir. Sertifika Otoriteleri, tüm ülkelerde kimlik üreten makamlar konumundadır.  Türkiye’de de elektronik imza yasasının devreye alınması, bilgisayar ve internetin sosyal ve ekonomik yaşamın her alanına girmesi nedeniyle gün- dem H[ZqgH[ZۚZX\]H[qg[q'\[[H0[[Y[\[