Beyaz Şapka Ağustos 2017 - Page 19

Sayı: 35 [ Ağustos 2017 ] Bu aslında PKI yapısının bir güvenlik açığıdır. Bu açık ancak ve depolama aracı olarak akıllı kartların kullanımıyla ortadan kaldırılır. Akıllı kartların kul- lanımı ve taşınması yapısı nedeniyle oldukça kolaydır. Akıllı kartlar bir kredi kartına benzerler (Günümüzde kredi kartları akıllı kartlar olarak dağıtılmak- tadır). Akıllı kartlar sahip oldukları güvenlik mekanizmaları sayesinde fizik- sel, elektriksel ve kimyasal (kart içindeki bilgiyi çalma amaçlı yapılan tüm saldırılar) etkilere karşı kendilerini kilitleyebilirler. Kart üzerine gizli anahtar- lar yüklendiğinde kesinlikle bu bilgiler kartan okunamazlar ve kullanımları bir şifre ile korunur (PIN kodu).  PKI üzerinde çalışan elektronik imza ile, internet üzerinde yapılan tüm elektronik işlemlerin (e-mail gönderimi/alımı, B2C, elektronik bankacılık uygulamaları, e-devlet platformları) ve gönderilen her türlü bilginin iletimi 19