Beyaz Şapka Ağustos 2017 - Page 18

Ziya Gökalp ziya.gokalp@komtera.com 18 Açık anahtarlı şifreleme sistemlerinde bu durum farklıdır. Bu sistemde açık anahtar ve özel anahtar bulunmaktadır. Bu anahtarlar tek yönlü ça- lışmakta ve birbirlerini tamamlamaktadırlar. Açık anahtar veriyi şifrelemek özel anahtar ise açık anahtar tarafından şifrelenmiş veriyi deşifre etmek rol- lerini üstlenmişlerdir. Özel anahtarlar sadece ait oldukları kişide bulunurlar. Fakat açık anahtarlar umumi durumdadırlar ve dağıtımları açık olarak ya- pılır. PKI; gizlilik, bütünlük, ve kimlik kontrolü fonksiyonlarını kullanıcıların dijital sertifika kullanması yolu ile sağlar. Sertifika dijital bir kimlik olduğu gibi aynı zamanda sahibine ait bilgiler ile gerekli algoritma anahtarlarını üzerinde bulundurur. Sertifikalar kişiye özeldirler. Güvenli bir şekilde ve güvenli ortamlarda muhafaza edilmeleri gerekmektedir. Şayet sertifika- lar sabit disk gibi güvensiz ortamlarda muhafaza edilirse, kolayca değiş- tirilebilirler ve başka kişiler tarafından kötü niyetli olarak kullanılabilirler.