Beyaz Şapka Ağustos 2017 - Page 16

Ziya Gökalp ziya.gokalp@komtera.com PKI (Açık Anahtar Altyapısı) Nedir? G ünümüzde internet kullanımının yaygınlaşması özellikle elektronik bankacılık ve elektronik ticaret sistemleri ile elektronik haberleşme ve elektronik eğitim platformlarının kullanıma alınmasını beraberin- de getirdi. İnsanların evden v ^XHqgY\\[[0HZ^Xp\,[,H[ZۚZœ]ܛHH^Y[[X[\[ppY\H[[,[Hp,\,[[0pB^[1,Z\q'1,^[܈HK\[X[YYH]q'[Z^XHH]ܛ[\,[\qgHZ[H\X\[H0qg]H[Zp,Z\,[,H'\XZY1,\垙[ZH[ZۚZ[X,[1,ZH[ZۚZX\]]ܛ[\,[KBH[Zp,Z\,H]X\[Hܝ^XH0,Z[^q,\\ X\H\\Z\HZ\,[q,KY]\^\qg[HˊHZ[[ۈ\\Y\X\[H[qgq,qg1,\M