Beyaz Şapka Şubat 2018 - Page 34

Murat ZARALI Müdür, Bilgi Güvenliği Firewall yatırımı yapmak isteyen diğer kurumlar için deneyimlerinizi ve önerilerinizi öğrenebilir miyiz? Daha POC öncesinde, doğru ürün ve çözüm ortağı ikilisini seçebilmek işin en önemli adımı diye düşünüyorum. Biz bu adımda ürün seçimi için Gartner ve NSS Labs dokümanlarından, iş ortağı seçimi için de üreticilerin kendisin- den ve sektördeki referans firmalardan çok faydalandık. Ürün seçiminde bizleri en çok zorlayan konular; 1. Ürünün teknik özelliklerinin karşılaştırılmasının güçlüğü Ürünlerin üzerinde farklı özellikler bulunması ve bunların açık kapalı olma- sı throughput ve performans değerlerinin ürün kitapçıklarında farklı şekilde gösterimine neden oluyordu. Bu problemi aşmak nispeten daha kolay bir konu zira karşılaştırma tabloları kullanarak ya da POC’de bizzat bu değerleri kendiniz ölçerek karşılaştırma şansı yakalayabiliyorsunuz. 2. Ürün özelliklerinin, kullanılan terminoloji farklılıkları nedeniyle kar- şılaştırılamaması İhtiyacınız olan bir özelliğin o üründe olup olmadığını anlayabilmek için ya sizin ya da iş ortağınızın POC’ye aldığınız tüm ürünlerdeki özelliklerin bir diğerindeki isminin ne olduğunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Burada Palo Alto Türkiye ekibinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu neden mi bu kadar önemli? Proje öncesinde ihtiyaçları net bir şekilde belirlemediyseniz, ihtiyacınız ol- mayan özelliklerin test edilmesine ayrılan gereksiz uzun zamanlar ve ihtiya- cınız olan özelliklerin test edilmesinin unutulması nedeniyle POC sırasında savrulmanız sonucunda da uzayan POC sürecinin ekibinizi, iş ortaklarınızı ve üreticileri katlanarak artan bir POC stresine sürüklemesi çok muhtemel. 3. Bazı ürünlerde bulunan ek özellikler Bunun zorlanacağınız en önemli konu olacağını garanti ediyorum. Zira 34