Beyaz Şapka Şubat 2018 - Page 33

#röportaj Sayı: 37 [ Şubat 2018 ] Hayata geçirdiği ve Türkiye’de liderliğini sürdürdüğü “Low Cost Modeli” uy- gulamalarla havayolu ile yolculuğun herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus, bu vizyonundan hareketle, misafirlerine uygun fiyatlı havayolu ulaşımını, genç filosu ve yüksek zamanında kalkış oranları ile sunmaktadır. Böyle başarılı bir operasyonu sağlamak için; kale gibi sağlam, kusursuz işle- yen ve yenilikçi teknolojik bir altyapıya sahip olmak gerekiyor. Pegasus; teknolojik, inovatif ve akıllı ürün ve servislerle misafirlerinin, evden çıktığı andan vardığı son noktaya kadar benzersiz bir uçuş deneyimi yaşamala- rı için yeni çözümler üretmeye ve yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor. PoC süreçlerinin sonunda bizim çözümümüzü tercih etmenizin sebep- leri nelerdir? Palo Alto’yu seçmeden önce ortamımızda diğer üreticilerin ürünleri de var- dı bu nedenle neyi yapabiliyor, neyi yapamıyor ve neye ihtiyacımız var çok net biliyorduk. Bu projede bizim için en önemli konu, uygulama ve kullanıcıyı merkeze oturtan maksimum görünebilirlik sağlayan, kullanımı kolay ve trafikte meyda- na gelen bir anormalliği kolayca tespit edebileceğimiz ve müdahale etme ih- tiyacı oluğunda bunu; kullanıcı, uygulama, protokol hatta session seviyesinde pratik bir şekilde yapabileceğimiz bir ürün seçebilmekti. Palo Alto’nun teknik özellikleri kadar önemli diğer bir konu da hem Palo Alto Türkiye ekibinin hem de Nebula ekibinin bu projeye çok istekli olmaları ve bizim taleplerimizi çok iyi dinleyerek tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan ve tüm endişelerimizi ortadan kaldıran bir POC süreci yürütmüş olmaları. 33