Beyaz Şapka Şubat 2018 - Page 21

Sayı: 37 [ Şubat 2018 ] Ekran Görüntüsü 1: Windows ortamında kablosuz ağ isimlerinin görüntülenmesi Social Engineering Toolkit , içerisinde bir çok sosyal mühendislik saldırısı senaryosu içeren bir araçtır. Kali Linux içerisinde kurulu olarak gelmektedir. SET aracını başlattığımızda bize nasıl bir senaryo hazırlamak istiyorsak ona göre yönlendirecek bir menü karşılıyor. Social-Engineering Attacks > Website Attack Vectors > Credential Har- vester Attack Method > Site Cloner yolunu izleyerek, web sitesinin bir kop- yasını alarak kullanıcı bilgilerinin ele geçirilmesi senaryosunu seçiyoruz. 21