Beyaz Şapka Şubat 2018 - Page 14

Hamid Ebadi hamid.ebadi@komtera.com Ağınızın yönetim katmanı güvenli midir? S on yıllarda herkes ağlar ve sistemlerin güvenliğini sağlamanın ne kadar önem taşıdığının farkındadır ve firmalar güvenlik konularına geçmişteki her zaman- dan daha çok yatırım yapıyorlar. Günümüzde güvenlik duvarları, ağ erişim kontrol sistemleri, uç nokta koruma yazılımları, vb. yaygın bir şekilde kullanılıyor. An- cak “güvenlik” ne kadar yaygın bir kavram olup günlük hayatımızda konuşulsa da sistemlerin güvenliğini sağlamak yüksek derecede profesyonellik ve bilgiye muh- taçtır. Ağlarımızın ve dijital sistemlerimizin emniyetini temin etmek için bu konunun farklı açılardan ele alınması gerekmektedir. Bu makalede ağ altyapısının ve cihazlar- da bulunan verilerin bileşenlerini gözden geçirip, yönetim katmanının güvenliğine yoğunlaşacağız. 14