Beyaz Şapka Şubat 2018 - Page 10

Osman KARAN osman.karan@nebulabilisim.com.tr 10 olması ve dinamik durum yönetimi yapmakta eksi kalması, limitli orkestra özel- likleri ve limitli müdahale yeteneklerine sahiptir. Bu sayede SOA araçları, SIEM için bu yeteneklerinin uzatılmasını sağlayabilir. Keza SOA araçları bir GRC siste- mi olarak da konumlanmamalıdır. Regülasyonların çalışma mimarisine uygun olarak hazırlanan GRC sistemleri risk ve audit yönetimi için konumlanmaktadır. Kullanıcı ve kimlik davranış analitiği (UEBA) yapan, tehdit ve zafiyet yönetimi yapan TVM araçlarında bazı benzer özellikler sahip olsa da farklı işlevleri odak- lanmış araçlar olarak tanımlanması en doğrusu olacaktır.