Best of RBD (1. česko-slovenský časopis o RBD) Číslo 1 - Page 15

výsledky kvízu najdeš na str. 25