Behind The Stars September 2019 SEPTEMBER 2019 - Page 58

BAS VAN TOOR

CLOWNSNEUS OPGEBORGEN

Het zit BAS VAN TOOR, (clown Bassie), niet mee het afgelopen jaar. Zijn geliefde slogan ’allememaggies’ zal hij moeten laten en de rode clownsneus heeft hij definitief opgeborgen. Want optreden zal hij nooit meer kunnen doen. Daarvoor is hij te fragiel.

Zelf is hij ook te zwak om te praten. Zijn oudste dochter LIESBETH vertelt aan de TELEGRAAF, dat haar vader binnen afzienbare tijd opnieuw naar het ziekenhuis moet.

"Zijn nierstenen moeten worden verwijderd. ik hoop dat die ingreep snel kan plaatsvinden, omdat hij veel pijn heeft.” De clown, die sinds 2016 tobt met zijn gezondheid, kan niet meer lopen en is afhankelijk van de wijkverpleging, zijn vrouw COBY en de kinderen.

Bas heeft een half jaar zijn eigen column gehad in 'Behind The Stars' waarin hij met verhalen en avonturen op zijn impossante leven terugblikte. Bas zelf heeft die verhalen ook gebundeld in zijn boek 'Allememaggies!'

Wij van 'Behind The Stars' wensen hem en zijn naasten heel veel sterkte!!