Behind The Stars Oktober 2018 Behind The Stars Oktober 2018 - Page 27

Wie schrijft de Troonrede?

De Troonrede wordt vastgesteld door de ministerraad. De minister -president schrijft een voorlopige tekst op basis van bijdragen van de andere ministers. Eind augustus legt hij deze voor aan de ministerraad.

De minister-president bespreekt de tekst ook met de Koning. Tijdens de laatste ministerraad voor Prinsjesdag wordt de Troonrede definitief vastgesteld. Zo kan de Troonrede op tijd in de Staatscourant worden opgenomen, zodat hij op Prinsjesdag ook officieel beschikbaar is.

Koning Willem-Alexander rijdt op Prinsjesdag in de glazen koets naar het Binnenhof. Hij arriveert daar om 13.15 uur en wordt behalve door koningin Maxima vergezeld door Prins Constantijn en prinses Laurentien. Vervolgens leest hij als staatshoofd de troonrede voor.

Inhoud Troonrede

De Troonrede heeft geen vaste volgorde en de lengte kan per jaar verschillen. Maar de Troonrede begint elk jaar met de woorden "Leden van de Staten-Generaal...".

Op het Binnenhof arriveert de glazen

koets met de koning en de koningin.

Foto: Koninklijk Huis/ RVD/ ANP

Foto: Jim Hoogendorp