Behind The Stars Maart 2019 Maart 2019 - Page 39

Er waren veel jeeps en andere legervoertuigen te zien op straat. Deze scene bevat blije mensen die de bevrijding vieren.

Tijdens de pauzemomenten zag je de mobieltjes te voorschijn komen en dan besef je dat de jaren '40 al lang voorbij zijn.

Foto 's Jim Hoogendorp