Behind The Stars alle edities Juni 2019 - Page 86

"De grote kracht in

het leven is niet om

een gans te zijn, een hond, een mens of

een hert.

Maar dat is: om

ánders te durven zijn en om te accepteren wat je hebt en gelukkig te zijn

met wie en wat je bent."

Foto Jim Hoogendorp/ website Norma