Beşiktaş Belediyesi Dergisi - Page 74

Men ü Ertel eşi lfet Ertel ve oğlu Murat Ertel ile Oyuncular ser isinin açılışında Maçka Sanat Galerisi Mengü Ertel’in oğlu, mahallemizin dünkü çocuğu, bugünün Baba Zula müzik ailesinden Murat Ertel’le de konuştuk babasını. []0,HX[,[[]0,H'^[H8'X[H0[1,qgX[\,[K[]H,[,\\,Hܛ\1,HH[]1,H\\[\\\,H\[\1,KX[HY[\[8&ZHܘYZ[]0,\,H\Zq'[ ,[,\0\H\[]0,H\Z[,[[\,[K0ܘYZ[]1,[H\ZK\Z]0 [YܘY^ZK'ܘY,H]q,qgH[HY\Zqg\,[,[^,[\,H\Y,[[\\1gZ[H[qg\[ZqgY\[Zqg\[0Z[X[q,[][XHp훝[[\H0[1,qg1,q',[,H힛[[Y[K0圛q'[\YqgX\\[0[Xqg,\^]Kp\]XHXZ[\KqgHX[[Y[\HXHZH[Y^YXZX[[Y[\Hp\Z]1,ZH[[,\1,K'BH\[01'\\,Hp[Yqg1,[[]]\HH[\BY[[\\,Hp[Yqg1,[[]]\HH[\Bqg[1,H[H\[,H][Hp[Yqg]]^X]\,BӐRT