Beşiktaş Belediyesi Dergisi - Page 68

Kentin modern coşkusuna karşı ayakta kalma savaşı veren birbirine yaslanmış evlerin dayanışmasında da hissedersiniz bu semt ruhunu. Beşiktaş kentinin Muradiye ve Türkali semtleri böyle yerleşimlerdendir. İ stanbul’un bazı semtleri kentin büyük uğultusu, 24 saate sığmayan hayhuyu içinde kaybolmuş görünse de, sadece mahalle sakinlerine değil, günübirlik ziyaretçilerine de geçmişten kalan kent ruhunu hissettirebilir. Beşiktaş kentinin tüm semtlerinde vardır bu özellik. Kâh yokuş ve merdivenleriyle, kâh kıyıda köşede kalmış eski bir yapısıyla bu ruhun yanınızda dolaştığını duyumsarsınız. ve ekliyor “Bizim tek şikâyetimiz ses kirliliği. Burada trafik çok yoğun. Boğaziçi’ne akan trafiğin bir bölümü buradan geçiyor. 24 saat gürültü var. Zaten İstanbul’un sorunu olan trafik çözülürse belki sesten şikâyetimiz de ortadan kalkar.” Muradiye Mahallesi Hepsi hepsi on sokağın bulunduğu Muradiye Mahallesi, adını burada 1898 yılında yaptırılan camiden alır. Nişantaşı’ndan yuvarlanılarak inilen ama soluk soluğa çıkılan bir yokuşla anılır bu mahalle. Şişli ve Beşiktaş ilçeleri arasında sınırdır ve Beşiktaş’tan yana tavır almış eski bir semtimizdir. Dedik ya, adını camiden alır... Cami öyle gösterişli sayılmaz ama, meraklısı için tarihe not düşülecek bir yapı kabul edilir Muradiye Camii, Nüzhetiye Caddesi’nin üst tarafında, Göknar Sokağı ile Şair Nazım Sokağı’nın kesiştiği köşede yer alır. Adı geçen sokaklara açılan madeni kanatlı avlu kapılarının üzerinde birbirinin eşi olan kitabeler göz alıcıdır. Dört satırlık mermer kitabelerden, caminin 1898 yılında İkinci Abdülhamid’in analığı Perestü Kadın’ın Başağası Servet Ağa ile Nazseza ve Ferahnak kalfalar tarafından yaptırıldığını anlıyoruz. Bu yapıma yine Halime Hatun adlı bir hayırseverin katkıda bulunduğu yazıyor kitabelerde. Mimarı bilinmeyen cami, eğimli bir arazi üzerine inşa edilmiş. İçi hayli aydınlık olan caminin sekiz kollu yıldızın işlendiği ahşap tavanı ise bir ustalık eseri. Cami 1952 yılında onarım görmüş. Muradiye Mahallesi Beşiktaş’ın eski semtlerindendir ama bu camiden başka da tarihi bir yapının kalmadığı bir yerleşimdir aynı zamanda. 1960’lı yıllardan sonra başlayan apartman modası burayı da kuşatmış, semt bugünkü görünümünü almıştır. Kayıtlara 318 bina ve 3471 hanenin düştüğü mahallenin muhtarlığını 20 yıldır Cengiz Hacıömeroğlu yapıyor. Muhtar Cengiz Hacıömeroğlu, “Mahallemizin öyle büyük bir sorunu yok” diyor Muradiye Camii Cen iz acıömeroğlu Muradiye Mahallesi Muhtarı 40 yıldır Muradiye Mahallesi’nde oturmakta ve dört dönemdir muhtarlık yapmaktayım. Mahallemiz, öğrencilerin tercih ettiği, kültür seviyesi oldukça yüksek, Beşiktaş’ın en eski mahallelerinden biridir. Yaklaşık 7500 nüfus, 3471 hane mevcuttur. Şişli ilçes Q}٥唁5ͧe屔Żȁ}ȸ() յѕͤ񹱕ɤձ͕Ёāхհո鑔ɱāɅŹ() յѕͤA((M=9 !H((0