Beşiktaş Belediyesi Dergisi - Page 61

Bedri ahmi nin yaptığı mozaik pano üstte çeşitli kurumların verdiği reklamlarla kapatılmış durumda altta 2003 yılında hayatta iken söyleşi yaptığım ve resimlerin buraya yapılmasında birinci derece etkili olan Prof. Dr. Kemal Ahmet Ar derin bir hayal kırıklığı içinde “Geçenlerde dolaştım oralarda. Sitenin o perişan görüntüsüne dayanamadım. Yazık ki geri kalmışlığın, görgüsüzlüğün, bilgisizliğin, kültürsüzlüğün acı sonuçları bunlar” diyor. “Resimlerin fotoğraflarını çekin, o haliyle büyütün, böyle yan yana dizin. Eski fotoğrafları da bulalım, herkes görsün vahşeti. Haykırış olmalı bu yani” diye ekliyor ve devam ediyor “4. Levent’in bir bahçeli evler niteliğini taşımasını istedik. Daha ziyade karışık bir doku, hem kat evi, hem de tek aile evi; alçalan yükselen kontrastlarla mekân düzenlemede ilk araştırmadır. Kent mekânları için burada ilk defa bir kompozisyon yaratıldı. Mekân araştırma, mekânlarda alçalma, yükselmeler, 1950’lerde Emlak Kredi Bankası’nın, toplu konut projesi için Levent semtini seçmesiyle burada yerleşim başladı. Levent semtinin çekirdeğini oluşturan 4. Levent Toplu Konutları, nüfusun hızla arttığı ve modern toplu konut fikrinin yeni geliştiği dönemde uygulaması yapılan ilk örneklerden biriydi. Site dönemini yansıtan mimari özelliklerinin yanı sıra toplu konutta resme yer vermesi ve mimarlık - plastik sanatlar ilişkisini yeniden kurması açısından önemli bir projeydi. Mimar, kent plancı Prof. Dr. Kemal Ahmet Ar ve mimar Prof. Dr. Rebii Gorbon’un ortak çalışmalarıyla 1947-57 yıllarında gerçekleştirilen ve yüz hektar alan içinde 420 konutun yer aldığı projede evler iki, üç, beş katlı olarak tasarlandı. Site, geniş park ve bahçeleri, balkonlu planı, ferah yerleşimiyle, daha da önemlisi duvarlarındaki mozaik resimleri; dışa dönük, sıcak, alçakgönüllü bir hayat tarzına kucak açan özellikleri ile dikkat çekiyordu. Ayrıca Toplu Konut alanı içinde bulunan on katlı blok, yapıldığı dönemde İstanbul’un en yüksek binasıydı. Levent Toplu Konutları nın duvarlarındaki eşsiz eserlerin bazıları h l zamana direniyor B+ SONBAHAR 61