Beşiktaş Belediyesi Dergisi - Page 59

eti rksa ar a Hocamızı neredeyse tanımlayacak bir cümle olan ve çok sevip kullandığı bu “unutmak ihanettir” sözünde sadece kötülük ve olumsuzlukları unutmak değil, iyilik güzellik ve her türlü pozitif şeyleri de unutmak kavramı saklıydı. Aslında unutmamak, iyilik ve güzellikleri unutmamak saklıydı bu cümlede, aynı zamanda bir tarih bilinci tabii ki. O nedenle tarih ve kültürle özel ilgisi bu yüzdendi Erksan’ın. Dünya ve ülke tarihine gösterdiği çok özel ilgi, onu döneminin bir çok kendi alanında yetkin isimleriyle yakın dost ve arkadaş olmasını sağlamıştır. Biz öğrencilerine en çok kullandığı sözcüklerin başında da “yöntem bilimsel düşünce” cümlesi gelirdi. Sait Faik’in “Ecel Atı” öyküsünün senaryosunu çalışırken, ihtiyar kadının sadece ev içinde kapıyı açma sahnesinin neredeyse iki üç dersimizi işgal ettiğini, yazamadığımızı ve hatta dersin akışında giderek Engels’in “Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni” kitabından kavramsal destekler aldığımızı bugün gibi hatırlıyorum. Bir kapı açılışı sahnesinde, bin adet soruyla çıkardı karşımıza Kapıyı açar ama, nasıl açar, neyle açar, eliyle ise hangi eliyle açar Neden, neden, neden? Hiçbir şeyi “ben yaptım oldu” kaçamağının sığınağına sokmaz, yazdığı her konu, kelime ve kavramın, etimolojik yanı da dâhil dünyada üretilmiş ne kadar anlam ve açısı varsa neredeyse tümüne ait yorumlarını da içinde taşırdı. Sırası gelmişken genç yönetmenlere de bir anımsatma olsun diyerek, rejisör kelimesinin rejim kökünden geldiğini, tekel anlamını, sıkı disiplin anlamını içerdiğini ve bu nedenle de rejisör demenin düzen koyan, disipline eden, sette tek sözü geçen kral tanrı olduğunun altını çizerdi. Ve eklerdi tabii ki söylediği her sözün farkında olarak, yanlış anlaşılmak istemediğinden “Kral ve tanrı olmak despot ve baskıcı olmak değildir” derdi. Sinema diğer tüm sanatlar gibi bireysel bir sanattır ve yaratıcısı tektir, kollektif bir sanat değildir Erksan’a göre. Erksan, yöntembilimsel düşünce tekniğiyle hiçbir tabuyu direk kabul etmemiş ve hatta üstün RvF֜YfRKKW&VFI:v&" YWRFRVVfW&V֜YF"&&" :v7VVF( VYIKFL;g'F;I;; :v<;gV֜YF"&W&&W"'RWW&6( FFWVƖӲ&'RVFVvFW"GV&6V7V&KFK"GVVFVW&R6V7V&WVR&6&&VW&R6V7Vࠥ6WfVK( RVWFWGF"( Ф6WFW&6v&3KLK"KFFKLKIK&"W7FK&LKF6,K