Beşiktaş Belediyesi Dergisi - Page 29

Kamu yararına çalışan dernek statüsüne nasıl eçildi AKUT’un ilk gerçek deprem deneyimi 1998 Adana Ceyhan depreminde oldu. O gün biz Hatice Öğretmen ve 11 yaşındaki Sercen’i kurtardık. Bu olay sonrasında AKUT’un bilinilirliği hayli arttı. Bülent Ecevit hükümeti de, gösterdiği yararlılıklar sonucu Bakanlar Kurulu kararıyla AKUT’a “kamu yararına çalışan dernek” statüsü verdi. Türkiye’de arama kurtarma alanında faaliyet gösteren ve bu statüyü alan tek dernek AKUT’tur. ayata Devam Türkiye pro eniz nasıl ortaya çıktı Bu deprem, sel ve yangını kapsayan afet eğitimi projemizdi. Afetlerle ilgili öncesi ve sonrasında neler yapılmalı neler yapılmamalı, bunları detaylandıran bir eğitim sistemi uyguladık. Bunlarla birlikte çağdaş ülkelerin en önemli unsurlarından biri olan, “riski transfer etme bilinci”ni de Türkiye’de yaygınlaştırmaya çalıştık. Eğitim tır ı ile Türkiye yi dolaşıyorsunuz bu pro enin kapsamı hakkında bil i verir misiniz Bu proje illeri dolaştığımız bir projeydi. Üç boyutlu bir deprem simülatörüne sahibiz ve bunu tamamen biz oluşturduk. Son 100 yılın tüm deprem verilerini sisteme işledik ve yaşanılan depremleri birebir deneyimlenebilir hale getirdik. Bu simülatörün de bulunduğu eğitim tırıyla birlikte 81 ili dolaştık, ekipte bir tiyatro grubu da vardı, gittiğimiz yerlerde çok çeşitli unsurlardan faydalanarak eğitimler, seminerler verdik. İlkini 2004’te yapmıştık, tüm illeri iki kere dolaşmış olduk. Şimdi farklı bir sponsorla ilçeleri dolaşmaktayız. Toplamda 8 yıl süreceğini tahmin ettiğimiz bir proje, şimdi 4. yılındayız. AKUT Kent Gönüllüleri pro esiyle yaşadığı kente artı değer kazandırmak isteyen kentlileri biraraya etiriyor Bir de de başlattığınız Liselere Yönelik Afet Bilinçlendirme Eğitim Pro esi var Onun hik yesi nedir Biz çok yaygın seminerler veriyoruz, bir seminer ekibimiz var ve hemen her gün farklı yerlerde, hatta bazen 4-5 yerde seminerler vermekteler. Genellikle ilköğretim öğrencilerine yönelik çalışmalar yapılırken, Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı’ndaki bir yabancı öğretmenle görüşmelerimiz sonucunda kendini geliştiren bir süreç gerçekleşti aslında. Ancak bunu liselere dönük bir afet bilinçlendirme eğitimine yoğunlaştırma fikri, AKUT Spor Kulübü’nün sporcularından olan genç bir arkadaşımızın, eğitim gördüğü lisede de bir eğitim yapılmasını önermesiyle başladı. Lise düzeyindeki gençlerin afet konusunda bilinçlenmiş olması gerçekten çok önemliydi. Gençlerin bu eğitimde verilen bilgilerin önemini, daha doğrusu olası bir felakette nasıl hayati önem arz ettiğini kavramaları, bu sebeple gerçekten gönüllü bir ilgiyle katılmaları çok önemliydi. Başarılı çalışmalar yapıldı, zaman içerisinde de kendimizi ve projeyi oldukça geliştirdik. gibi çocuklara yönelik çalışmalarımız vardı. Bu çalışmada, eğitimi bir haftalık daha kapsamlı bir sürece yaydık, çadır kamp, ateş yakmak gibi birtakım “outdoor” becerilerin yanı sıra güvenli yaşam kültürü, arama ve kurtarma bilinci, sosyal sorumluluk, gönüllülük benzeri, çocukların hem kişiliklerine hem de fiziksel kabiliyetlerine yönelik eğitimlerin beraber yürütüldüğü bir kamp oldu. Beşiktaş Belediyesi ile birlikte bizim de isteyerek yaptığımız çok keyifli bir çalışma çıktı ortaya. Başkanımız İsmail Bey de geldi, ilk iki kampa 190 öğrenci katıldı, şimdi 100 öğrencilik yeni bir grupla devam ediliyor. AKUT un en önemli pro elerinden biri de Kent Gönüllüleri Pro esi Bu pro e nasıl şekillendi Kent Gönüllüleri’nin hazırlıklarıyla 6 aydır uğraşıyoruz, sonbaharda uygulamaya geçeceğiz. AKUT, 99 depremiyle birlikte bir sivil toplum kuruluşu olarak çok ön plana çıktı. Gönüllülüğün ne kadar etkili bir araç olduğunu, sivil toplum kuruluşlarının ne kadar kuvvetli olduğunu ve sonucu nasıl değiştirebileceğini herkes gördü. Sonuçta Türkiye’de ciddi bir sivil toplum kuruluşları gerçeği konuşuluyor. AKUT’un 99 depremindeki yararlılıklarından, ciddi disiplinle sonucu değiştiren çalışmalarından dolayıdır bu ilginin ve bilincin artması. Şu anda da geldiğimiz yerde insanlar bir şeyler yapmak istiyorlar, gönüllü olarak birtakım STK’lara girmek istiyorlar. Bu isteğe rağmen yeterli zamanlarının olmadıklarını ya da yeteneklerinin elvermeyeceğini düşünüyorlar. Halbuki işin operasyon kısmında, mutfak kısmında çalışan pek çok arkadaşımız var. İnsanlar meseleyi sahada çalışmakmış gibi algılıyor ve kendi kendilerini engelliyorlar. Bu sorunu aşmak, süreci organize etmek gerekiyordu. AKUT Kent Gönüllüleri organizasyonuyla, mesela “Haftada 5 saatimi ayırabilirim” diyen bir gönüllünün hem o ayırdığı 5 saatin verimliliğini sağlıyor, hem de bunu hangi alanda hangi noktada yapabileceği konusunda destekleyici oluyoruz. Beşiktaş Belediyesi ile birlikte yürüttüğünüz Afetlere azırlık Yaz Kampı fikri nasıl elişti Öncelikle söylemeliyim ki belediyelerden çok talep görüyoruz. AKUT’la çalışmak, çok çeşitli zeminlerde projeler geliştirmek istiyorlar. Bu pro jeyi de Beşiktaş Belediyesi’nden gelen ihtiyaca göre tasarladık. Onlar ne istediklerini gerçekten çok iyi biliyorlardı. Zaten Çocuk Akademisi, Genç AKUT AKUT un deprem tırı eçtiğimiz nisan ayında Beşiktaş a uğradı Beşiktaşlı çocuklar yaz tatillerini Beşiktaş Belediyesi nin AKUT la erçekleştirdiği yaz kamplarında eçirdiler B+ SONBAHAR 29