Beşiktaş Belediyesi Dergisi - Page 15

T ürkiye Cumhuriyeti’nin 1930’lu yılları, tarih, sosyoloji, politika, ekonomi ve sanat dallarında kapsamlı araştırmalarla incelenip bilimsel yayınlar, kitaplar ve makalelerle ele alınması gereken bir dönemdir. Bu dönemde Avrupa, siyasi ve ideolojik kamplaşmaların ortaya çıktığı yılları yaşamakta; Almanya nasyonal sosyalizm, İtalya faşizm, Rusya Stalin döneminin komünizmiyle, İkinci Dünya Savaşı’nı hazırlayan yönetim biçimleriyle idare edilmektedir. Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlubiyetlerle çıkan Türk ulusu ise, savaş sonrasının yenidünya düzeni içinde kazandığı Kurtuluş Savaşı ile bu düzende var olmayı başarmış ve ulusun yönetim biçimi “cumhuriyet” olarak belirlenmişti. 1930’ların söylemiyle bu dönemin “ülkü”sü bilimsel düşünce biçiminin benimsenmesi, toplumsal yaşama yerleşmesi ve bilim dallarında çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşılmasıdır. Ülkünün ana fikri hümanizmadır. Üzerinde sistemli olarak çalışılan ve programlar geliştirilen bu düşüncenin temeline eğitim, öğretim ve sanat yerleştirilir. Cumhuriyet henüz ilan edilmeden, 1923 yılının Ocak ayında 1. Ankara Resim Sergisi ile başlayan sanat etkinlikleri, 1926 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Ankara’da açılmasına karar verilen Galatasaray Sergileri ile ivme kazanır. Cumhuriyet’in 1. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Türk ressamlarının yurt dışına gönderilmelerine yönelik projelere başlatılması da, özellikle Türk resim ve heykel sanatının gelişmesine olanak sağlayan programların planlandığını ve uygulandığını kanıtlar. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. yılı kutlamalarıyla ise yeni bir dönem başlar. 1930’larda Türk sanatına modernizm ve çağdaş sanat kavramlarının yerleşmesi bu program kapsamında ortaya çıkar. Reformlar, üniversiteden sanata kadar uzanan tüm alanlarda 20. yüzyılın bilime dayalı düşü 6R67FV֗RFW7FVVVFVF"'R&IF6BF,KFFVfR,;ǜ;Ʋ&v旦7"VFVfV"fRWwVVW"32KKK#V( FR&( F:|K KK:'6W&vW&R&Y'R&w&FWfWB&W6fRWV6W&v6fRW&GRvWVL;&&W76,K6W&vW&( FR6"3( RK,K&w&,KK'R,;ǜ;ƲWFƜI&&,KFL;&F&lKFKK"6FWfWB&W6fRWV6W&v6v&W'B6W&vW&FRW7FfV( ;f;;FV6&vW,:vV\Y"fRC( KK,K6V ;fVƒ6BfƗWFW&W"ࠤWB<;F3KKKFVWKvWFVW&L;&&W66LKfR&W76,KKKFvVF&V6V&"6B&w&KKƶGWW&FLK"( 4;fWFW'VRL; ;lIVFV ;f6RF&&K&&"fW&֜YF"'R&FVVWB6BLKKF"VFV;ƆWgV";7WB&&&f,KKYLK""( РGWW'VF( ;ƆWg^( fR( ;7WB&.( ӲW'B&W6W&fR6W&vW&( :v,KKVFVfW&&VƗ&V֜Y&w&KY& K