BAND - RE - VENT - TANT - Page 9

• COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE: - Ús de les habilitats i tècniques d’aprenentatge. - Actitud positiva envers l’aprenentatge. CRITERIS D’AVALUACIÓ L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat ha de ser contínua i global, amb observació sistemàtica de l’adquisició dels continguts educatius i amb una visió globalitzada del procés d’aprenentatge. El professorat avaluarà tant els aprenentatges de l’alumnat, el treball fet a classe, com l’interès i l’esforç per progressar. - Expressar de forma senzilla, tot compartint-ho amb els companys, el que ens desvetlla una experiència artística, individual o col·lectiva. - Interpretar les cançons apreses del repertori del concert. Aprendre el nom d’alguns compositors catalans Relacionar els compositors amb les obres del concert Propostes didàctiques Propostes didàctiques A continuació presentem diverses propostes didàctiques per realitzar amb les músiques que integren el concert. Són activitats que es poden fer de forma prèvia o posterior al concert. El coneixement de l’obra i del c