BAND - RE - VENT - TANT - Page 8

Professorat Propostes didàctiques Currículum OBJECTIUS: • Viure i gaudir l’experiència d’assistir a un concert de música en directe. • Apreciar l’art com a expressió d’idees i sentiments. • Valorar i respectar el fet artístic, escoltant en silenci l’audició. • Participar activament en l’audició activa quan es demani. • Conèixer compositors catalans i algunes de les seves obres • Conèixer la banda, el quintet de vent i el septet de saxos com a agrupacions instrumentals. • Escoltar i reconèixer els instruments de la banda de música. • Escoltar i reconèixer els instruments de la cobla: flabiol, tenora i tible. • Mostrar interès per la recerca d’informació sobre les obres i els compositors. • Crear i experimentar músiques i melodies partint de les sensacions i idees que ens aporten les audicions. • Treballar elements del llenguatge musical a partir d’algunes partitures del concert. CONTINGUTS Explorar i percebre: • • • • Interès i curiositat per participar i gaudir del concert en directe. Cerca d’informació i reconeixement dels instruments de la banda de música. Cerca d’informació i reconeixement dels instruments: flabiol, tenora i tible. Recerca d’informació dels compositors catalans del concert. Interpretar i crear: • • • • Interpretació i improvisació de moviments corporals i coreografies que acompanyin els ritmes de les diferents audicions. Creació individual i col·lectiva de músiques partint de les propostes de les diferents audicions. Valoració de l’atenció i el respecte en les pròpies interpretacions i en les dels altres companys. Seguiment del protocol establert en un concert. COMPETÈNCIES BÀSIQUES • COMPETÈNCIA ARTÍSTICA I CULTURAL: - Coneixement i gaudi de la diversitat del fet artístic i cultural. - Actitud respectuosa i participativa en manifestacions culturals i artístiques. - Expressió i comunicació a través dels llenguatges i mitjans artístics.