BAND - RE - VENT - TANT - Page 60

Tema Web trobarem A més a més Altres materials Llibres Trobarem MALAGARRIGA, Assumpció: Que sigui difícil deixar L’autora ens explica la seva experiència sobre la d’escoltar. Col·lecció L’Auditori programació musical per a nenes i famílies. Ens parla del poder de la música en l’educació. AMADES, Joan: Folklore de Catalunya - Cançoner Barcelona 1999 (Editorial Selecta) ISBN: 84-7667-073-7 Cançoner que recull un ample repertori de cançons tradicionals catalanes. ALMACELLAS I DÍEZ, Josep Ma: Del carrer a la sala Es tracta d’un rigorós i extens estudi sobre la Banda de concerts. Banda Municipal de Barcelona 1886Municipal de Barcelona com a institució musical, amb 1944 Col. Memòria de Barcelona. Publicacions de especial èmfasi al detall de la vida associativa i l’Ajuntament de Barcelona (2006) concertística de l’entitat, resultat del treball de recerca encaminat a obtenir el grau de doctor del seu autor, Josep Maria Almacellas, obtingut a la Universitat de Barcelona després de molts anys de recerca en els arxius municipals i d’una elaboració documentada i literàriament àgil. AAVV: La Banda. Fes-me’n cinc cèntims. Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona i Associació de Mestres Rosa Sensat 1999 Llibret amb informació bàsica sobre l’agrupació, història, funció, fotografies... AAVV: Gran Enciclopèdia de la Música. Enciclopèdia Informació àmplia i exhaustiva de molts aspectes Catalana (biografies, instruments, formes musicals, terminologia...)