BAND - RE - VENT - TANT - Page 6

- “La filadora” “El gegant del pi” “Al vent” És especialment important que la cançó “La filadora” s’hagi treballat prèviament a l’aula, ja que és possible que es demani algun tipus de participació al públic assistent. Aquesta melodia és el tema principal de l’obra Scherzo sobre un tema popular, de Joan Lamote de Grignon. Just abans de la seva interpretació, el director s’adreçarà als espectadors de la sala i demanarà la seva participació. Es pot tractar de diferents tipus de suggerències, com ara fer algun moviment o gest corporal, marcar la pulsació d’un fragment, seguir algun obstinat rítmic, cantar la melodia... Haurem d’estar ben atents a les seves indicacions per tal de seguir-lo amb cura i precisió. El coneixement previ de la cançó ajudarà els nens a tenir una major sensació de vivència i gaudi, alhora que la resposta en directe de tot el públic reforçarà un sentiment de participació col·lectiva en el fet musical del concert. Trobarem la partitura de les cançons populars catalanes a l’apartat d’Activitats didàctiques. Participació Durant el concert Cada vegada que assistim a un concert amb els nostres alumnes, es necessari recordar-los les actituds que n’esperem durant el concert i per això es recomanable que els nens i les nenes sàpiguen que assistiran a un concert de música on s’escolta i no es parla. Els professionals que actuen, la resta de públic i l’espai que ens acull es mereixen el nostre respecte i no hi pot haver interrupcions de cap tipus, ja que els músics estan treballant i necessiten concentrar-se. Cal recordar-los també que visitaran un espai únic com és L’Auditori de Barcelona, amb més de 40.000 m² construïts que actualment s’utilitzen per acollir concerts i espectacles de tot tipus. També seria bo recordar-los que a les diferents sales de L’Auditori està prohibit menjar i beure, així com també està prohibit abandonar la sala a mitja actuació, per tant, els alumnes hauran d’utilitzar els espais reservats per aquestes necessitats abans o desprès del concert. Durant el concert el professorat ha de fer-se responsable del grup i prendre les mesures adequades en cada situació a fi de garantir l’audició al conjunt del públic. Seria bo, que abans d’entrar a la sala, s’induís als alumnes a la tranquil·litat i un cop dins la sala es vetlli pel seu comportament durant el concert. També seria bo recordar que no s’ha d’acompany