BAND - RE - VENT - TANT - Page 55

Professorat Què vol dir escoltar Què vol dir escoltar “Escoltar és parar atenció a alguna cosa, normalment a alguna cosa que està sonant. Cada espècie animal té unes capacitats auditives concretes, les que necessita per desenvoluparse en el seu entorn, i dins aquestes capacitats es pot escoltar amb diferents nivells d’intensitat. Així solem diferenciar sentir d’escoltar. “Sentir” és el que fem quan escoltem amb intensitat baixa, quan podem estar envoltats de so i ni ser-ne conscients. “Escoltar” és el que fem quan parem atenció perquè volem aprendre, respondre, entendre, arxivar, recordar, reviure, etc. el que escoltem. La intensitat de l’escolta, la capacitat d’escoltar, és educable i la podem treballar, i la música és realment indicada per fer-ho. Per escoltar en alta intensitat, igual que per fer silenci, es necessita una gran activitat i concentració. L’escolta i el silenci no solen ser passius, ja que només els aconseguim si realment ho volem. El so sempre és una vibració i per sentir-lo ens ha d’entrar a dins a través de l’oïda. La música és una obra d’art que se’ns fica a dins, són vibracions que podem percebre per tot el cos. Als concerts de L’Auditori ens proposem que sigui difícil deixar d’escoltar i que, en el terreny personal, tinguem la capacitat d’escoltar amb obertura i respecte. Per això, aprofitant l’assistència als concerts, us convidem a parlar especialment de l’escolta i a practicar-la conscientment.”