BAND - RE - VENT - TANT - Page 53

la Dona (1929-1940), censor de música sagrada del Bisbat de Barcelona (1940-1945) i director dels Estudis Musicals Lambert. Va col·laborar amb Federico Alfonso i Joaquim Zamacois en la confecció del Método graduado de solfeo Laz. CRONOLOGIA DELS MÚSICS DEL CONCERT A continuació us mostrem un gràfic on es presenten els músics del programa del concert “A tot vent” que ens permet situar en la línia del temps el període de vida de cadascun d’ells. Podem observar aquells que ja formen part de la història musical del nostre país i aquells amb qui som coetanis.