BAND - RE - VENT - TANT - Page 34

(només utilitzarem la mà esquerra) o una versió més greu començant amb la nota mi (utilitzant també la mà dreta). - Aprofundir en el coneixement del flabiol com a instrument de la cobla i com a instrument de la cultura popular. Observar les semblances i diferències amb la flauta dolça. - Analitzar l’estructura d’aquesta sardana tot comptant els compassos de les tirades de curts i de llargs. Introit A 1 tirada de curts de 25 compassos A 1 tirada de curts de 25 compassos B 1 tirada de llargs de 44 compassos B 1 tirada de llargs de 44 compassos Cop final - Es pot mirar el vídeo de la ballada de gegants de la Plaça del Pi fent observar com es mouen i ballen els gegants. - Es pot buscar informació dels gegants i colles geganteres de la pròpia ciutat, portar fotografies i fer un racó a classe amb les imatges recopilades.