BAND - RE - VENT - TANT - Page 28

modernament ho ha estat a l’anglès (1984) i a moltes altres llengües. És esmentada en el Quixot com una de les obres salvades de la crema de llibres. Tirant lo Blanc és la primera novel·la dins de la literatura universal en què apareix un heroi de ficció de “carn i óssos”, com un personatge quotidià amb sentiments i defectes. L’obra és el resultat de la suma de moltes novel·les, cadascuna amb més o menys entitat pròpia, vertebrades per la presència del protagonista, per una llengua comuna i per una visió totalitzadora del món. - Parlar del tipus d’herois que coneixen. Quins són de ficció. A través de quins mitjans es donen a conèixer, per què són valorats, quina repercussió social tenen... Pensar altres tipus d’herois que siguin persones reals, la seva projecció social, la responsabilitat que comporta aquesta imatge pública, importància dels mitjans de comunicació... - Escoltar atentament l’obra i analitzar l’estructura Introducció 4 comp. Tema A 8 comp. mezzoforte Tema B 8 comp. mezzoforte Tema B 8 comp. piano Obstinat rítmic corxeres negra Tema C 8 comp. Tema A 8 comp. Tema D 8 comp. Tema E 8 comp. Tema F Canvi de ritme Obstinat rítmic a negre Flautí Flautes i flautí Canvi de ritme Tema A 8 comp. Tema B 8 comp. Tema B 8 comp. Tema B 8 comp. Tema B 8 comp forte mezzoforte piano mezzoforte piano Música solemne Vent metall Final triomfal amb timbales, plats i tota la banda - Fer un treball de l’obra en vàries sessions. 1. Observar que hi ha un obstinat rítmic que sempre hi és present.