BAND - RE - VENT - TANT - Page 20

7. . JOAN ALBERT AMARGÓS (Barcelona, 2 d’agost de 1950): Concert popular per a Banda simfònica: “La ratolinesa” (polca) 2’ 44’’ Banda Introducció: L’any 1983, Joan Albert Amargós va rebre l’encàrrec de compondre una obra per a la Banda Municipal de Barcelona d’uns quinze minuts de durada. En aquell moment, Amargós estava participant en un projecte vinculat amb l’equip de Tradicionarius i va voler fer una obra relacionada amb la cultura popular, però amb una harmonització moderna i un tractament contrapuntístic que oferís un punt de contemporaneïtat. La melodia del tema, alegre i simpàtica, està basada en una cançó popular catalana titulada “La ratolinesa”. Aquesta cançó es considera procedent de Sant Julià de Vilatorta, a la Plana de Vic. Per Carnestoltes es ballava aquest ball que per la seva coreografia ens recorda el de l’Indiot, ja que la seva característica és l’elevació de ponts per sota dels quals han de passar totes les parelles. Aspecte a destacar: Arranjament modern d’una cançó popular. Reconeixement de la melodia i de les seves diverses variacions. Activitats didàctiques: - Fer un treball de llenguatge musical a partir de la partitura de la cançó. - Llegir el ritme. - Dir el nom de les notes sense entonació seguint la pulsació. - Dir el nom de les notes seguint el ritme. - Cantar les frases per imitació del mestre. - Treball amb fonomímia. - Cantar amb entonació individualment o col·lectivament.