BAND - RE - VENT - TANT - Page 19

2n moviment: “Madrigal” 3r moviment: “Rondalla” 4t moviment: “Nocturn” 5è Moviment: “Festiva” Al concert escoltarem el tercer moviment titulat “Rondalla”, es tracta d’una melodia molt alegre i juganera. Amb paraules de Jordi León «La Rondalla es podria considerar la il·lustració musical d’un conte imaginari». Aspecte a destacar: Copsar l’estructura binària, tema A i tema B. Activitats didàctiques: - Escoltar atentament l’audició i copsar amb els alumnes l’estructura musical: A B A B A - Sentir la pulsació de la música i parar atenció a l’obstinat rítmic del fagot. Marcar amb les mans a les cuixes l’obstinat del tema A. - Observar la clara diferenciació que hi ha entre uns instruments que fan la melodia i uns altres que fan l’acompanyament. Observar que en el tema A els instruments amb un timbre més agut fan una melodia alegre i juganera, mentre que els instruments amb un timbre més greu fan un acompanyament que juga amb un efecte de contrapunt. - Comptar quants compassos té el tema A. Descobrir que la primera i la segona frase A tenen 14 compassos; en canvi, a la tercera frase A, n’hi ha 18. Aquesta última frase A presenta tot el tema, però allarga una mica el final amb un aire insinuant i de continuïtat ja que, en el conjunt de l’obra, prepararia l’enllaç del moviment que vindria a continuació. - Crear una música amb instruments de percussió i flauta dolça que segueixi l’estructura de l’obra treballada. - Treballar el concepte d’anacrusi a partir de la melodia del tema A. Caminar lliurement per l’espai mentre sona el tema A, marcant la pulsació a cada passa. A la part B, quedar aturats. - Explicar que la paraula rondalla és un sinònim de conte. A partir d’aquesta idea de Jordi León «La Rondalla es podria considerar la il·lustració musical per a un conte imaginari», es pot proposar als nens la invenció d’un petit conte inspirat en la idea musical del fragment. Es pot escoltar vàries vegades l’audició, pensar on podem situar l’argument, fixar-nos en les parts de l’obra i, entre tots, construir la idea del conte o bé, fer un treball individual. Es podria proposar continuar aquest treball de composició literària a l’àrea de llengua.