BAND - RE - VENT - TANT - Page 17

En aquesta peça, la flauta (del quintet de vent) és rellevada pel flautí, que assumeix un paper de caire flabiolístic. Aspecte a destacar: Arranjament d’una cançó popular catalana per a quintet de vent. Activitats didàctiques: - Conèixer la cançó popular catalana “La Margarideta”. Explicar l’argument. Presentar diferents estrofes. 1. Margarideta, lleva’t de matí, que n’és tard de matinada; Margarideta, lleva’t de matí, Que n’és tard del de matí. Prou me’n llevaria jo, si mitgetes en tenia; prou me’n llevaria jo però mitgetes no en tinc, no. (2. faldilles, 3. sabates, 4. camisa, 5. soneta...) Pere va a la plaça, Pere ja li compra, Pere ja se’n torna, Pere ja és aquí! Margarideta, lleva’t de matí.