BAND - RE - VENT - TANT - Page 16

* Heu notat si hi ha algun tema rítmico-melòdic que es va repetint? Sí que n’hi ha. * Quantes vegades apareix el tema? Descobrirem que es repeteix quatre vegades * Us heu fixat si hi ha una introducció? Com és? Descobrirem que hi ha una llarga introducció que dura 57 segons. * En alguns moments determinats apareix un petit instrument de percussió de metall, quin és? El triangle En quins moments fa les seves intervencions? Escoltar atentament quan apareix el triangle i fer algun senyal concret o comptabilitzar les picades que fa en algunes frases llargues (per exemple, onze vegades a la segona vegada que apareix el tema) i en algunes frases curtes. - Fer entre tots, un esquema de l’estructura de l’audició Introducció 1a tema 2a tema 3a tema 4a tema Final vegada És llarga. Sona forte. Al final l’oboè fa de solista amb el tamborí per donar pas a la presentació del tema del L’interpreta l’oboè amb la corda Fa Major. vegada del L’interpreta només la corda. Mode menor. Acaba amb un enllaç vegada del Interpretació tutti. Mode Major. Forte. Acaba amb un enllaç de transició vegada del Tutti. Forte. Apoteosi. Fa Major Epíleg più mosso ( més ràpid) 5. JORDI LEÓN (Barcelona, 15 d’abril de 1952): Petita suite de cançons catalanes: “La Margarideta” 1’ 30’’ Quintet de vent Introducció: El quintet de vent Solistes de Barcelona, format bàsicament per músics de la Banda Municipal de Barcelona (que va portar a terme una important labor cambrística durant els anys 80 i 90), fou qui va encarregar una suite basada en cançons i danses popular