B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 93

นอกจากรูปแบบร้านที่ต่างไปจากเดิม แล้ ว นั้ น อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ยั ง ถู ก ปรั บ เปลี่ยนให้มีความหลากหลายและสร้างสรรค มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกาแฟที่ข ้ ึ นชื่อถึงเรื่อง ความอร่อยเข้มข้นแล้ว คอฟฟี่เวิลด์ยังได้จัด เมนูพิเศษส�ำหรับคนรักแฟรบเป้และสมูทต โดยเมนูแนะน�ำห้ามพลาด อาทิ ทริปเปิ้ล โยเกิร์ต สมูทตี้ เมนูน�้ำปั่น “สามชั้น สามสี” ที่ผสมความอร่อยกันได้อย่างลงตัว ส่วนเมนูของหวานก็จะมีความแปลก ใหม่ อย่างเมนู วาฟเฟิล ไอศกรีม แซนด์วิช (Waffle Ice Cream Sandwich) ด้วยเคล็ด ลับที่ต้องกระซิบกันดังๆ ว่า วาฟเฟิลของท นี่ท�ำสดใหม่กันทุกวัน ดิปช็อคโกแลตและ ถั่ว ประกบไอศครีมกลิ่นวนิลา หวานหอม มันอร่อย ที่ขาดไม่ได้ คือ เมนูซิกเนเจอร์ของร้าน ได้แก่ เฟรนช์โทสต์ ไก่รมควัน ( Smoked Chicken & Cheese Toast ) ที่ยังคงรสชาต ความอร่อยเหมือนเดิม Journey of Happiness ของคุณเริ่ม ได้ง่ายๆ ที่ คอฟฟี่เวิลด์ เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น 4 นี่เอง รสชาติ ความอร่ อ ยเหมื อ นเดิ ม เพิ่มเติมคือ ความฟิน!! B-CONNECT MAGAZINE 91