B Connect Issue 09 E-Mag-B-Connect-09 - Page 3

EDITOR NOTE ISSUE 09 APRIL 2018 ก่อนอื น ่ ต้องบอกกล่าวกันว่า นิตยสาร B-Connect มีเหตุส ด ุ วิส ย ั จากอุบ ต ั เ ิ หต ของดิฉ น ั เองที ม ่ ผ ี ลต่อสุขภาพและกระบวนการท�ำงานทั ง ้ หมด ท�ำให้ต อ ้ งหยุดออก นิตยสารไประยะหนึ่ง แต่ขณะนี้เล่ม 09 ที่ถืออยู่นี้ถือเป็นเล่มที่ B-Connect เข้ารันเวย์ตามภาวะปกติแล้ว ส�ำหรับเล่มนี้ เราเปิดเรื่องด้วย Decode Biz Behind The Greatwall ซึ่ง สอดรับกับประเด็นที ก ่ ำ � ลังร้อนตั ง ้ แต่กลางปีก อ ่ นจนขณะนี้ ระหว่างสหรัฐอเมริกา กับจีนในเรื่องสงครามทางการค้า (Trade War) ที่ก่อนหน้า ประธานาธิบด โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้มาพร้อมกับนโยบายเศรษฐกิจสุดโต่งประกาศเก็บภาษีน�ำเข้าสูง 35% โดยเน้นไปที่กลุ่มสินค้าที่จีนได้เปรียบทางเทคโนโลยี และล่าสุด ทรัมป์ได ลงนามกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นภาษีที่น�ำเข้าจากจีน 1,300 รายการ ด้วยหวังว่าจะ มีรายได้เพิ่มอีกประมาณ 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐและท�ำให้จีนโต้กลับเป็น ครั้งแรก โดยเล็งเก็บภาษีน�ำเข้าสินค้าจากสหรัฐ 128 รายการ เช่น หมู ผลไม รวมไปถึงเศษเหล็กและอลูมิเนียม ซึ่งคาดว่ามีมูลค่า 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ ง ่ เป็นการตอบโต้กลับของทางการจีนและนี ค ่ อ ื กระจกสะท้อนถึงความเกรียงไกร ทางด้านการค้าและการผลิตของจีน แต่เมื่อตัดภาพมาที่คนไทยที่ยังมีภาพจ�ำเชิงลบกับการท�ำการค้ากับจีนนั้น จริงๆ แล้วต้องบอกว่า เป็นภาพจ�ำที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงจากอุปสรรคหลาย ประการ โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร ขณะที่ความเป็นจริง จีนมิได้เป็นเช่นนั้น การถอดรหัสหลังก�ำแพงเมืองจีนที่ วรมน ด�ำรงศิลป์สกุล ผู้เขียน หาวห่าว Marketing การตลาดจีนยุคใหมที่คุณต้องร้องโอ้โห และ เหินห่าว Business อยากเก่งธุรกิจ ต้องคิดอย่างนี้ มาร่วมแชร์ประสบการณ์และความคิดเห็น เพื่อความเข้าใจใหม่ๆ ในหมู่คนไทย พร้อมด้วย พงษธ์ร คงสกุล ผู้บริหาร บริษัท ต้นแบบความคิด จ�ำกัด ที่มาร่วมแชร์วิธีคิด วิธีดีลธุรกิจกับคนจีนในฐานะ ผู้ประกอบการที่ลงสนามจริงๆ รวมทั้ง ทิวา ยอร์ค ผู้บริหาร Kaidee.com เว็บซื้อขายสินค้าออนไลน์สัญชาติไทยที่มีผู้ใช้บริการมากกว่า 30 ล้านคนและ เตรียมเปิด FarmKaidee เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีพื้นที่ซื้อ-ขายออนไลน ไม่ต้องบอกก็เดาได้ว่า โมเดลอี-มาร์เก็ตเพลเช่นนี้เดินเช่นเดียวกับ Alibaba ของ แจ็ค หม่า อีกทั้งน่าส g#⟂#ȃ['˂g_⋂'gǂk˂⏂'˂kgⷂԷ⇂˂⏂3W{◂⫂+#d+gׂ$g_⋂#Â ⷂӂgWⷂ⏂3#ۂog⏂߂#ⷂ⇂#◂ӂgⷂ߂'ⷂ℃ S⋂'{˂⟂˂⇂W'ⷂ˂⏂\+#ÂW#ⷂ⋂ⷂS#˂⋂_c⣂˂⫂W⏂3+˂WЁ5 ԃ◂ ɕє +_ԃ dԃWă$o'˂_ԃ Âog⯂'S'g⫂ӂg'˂_ԃT gӂS'gⷂ_ă$g⏂ÂSǂk#◂⃂˂⯂⏂߂ⷂ⇂⯂⃂˂+#G˂_ӂxⷂӂ⟂ǂKg ⃂+k⏂⏂O˂cӂ˂⏂k⏂ӂ⯂˂))5i%9)AU 1%M!HA!=Q=IA!H)a UQ%Y%I Q=HIP%I Q=H)59%9%Q=HIA!% M%9H)QI%A1I=U@+⏂ׂ⋂$+#G˂_ӂx$+⣂⏂ׂ⫂⟂⏂⏂L+ⷂӂ⟂ǂKg ⃂)M9%=H%Q=H+ⷂ⏂⏂[˂$+⫂ǂW⋂{˂Oӂ+) =9QI% UQ=H+S⌻⣂⏂˂$⫂ W⏂{⏂⯂⇂+S⌻Sgǂ$+_ׂ⋂g{H+S⌻⟂⏂{${⧂3{++S⌻ ⫂⃂L${⏂ ++ǂ+S⌻ⷂǂ7+◂$ӂ+kkӂ'g+S⌻o⏂ÂSӂ⧂C0$ӂWWӂⓂSׂ)%Q=I%0MQ+⫂◂ǂ⧂O$+⇂˂⏂⣂) =1=UH%14AI%9Q%9+k⏂ӂ⧂ǂ\_⏂ӂo{ӂ'┃⏂+l#ςǂP(ԃ[gg#'⟂ǂKg/ⷂ∀؃ ⟂W◂˂Sk˂ d+ W⯂◂ǂ⫂ׂ ⏂_{⼀+ _⌀Ā/0Ā)ݹɽЁ+{ӂ+73⫂ӂgԀ_ӂ{⋂3#ǂg_+ⷂgǂgW0$+kW⏂⟂ׂ⋂{ǂg`+⏂S$+ⷂ⃂ӂ⏂ǂ#ӂW⏂+g+{ӂ+7gǂg_0'⇂+⟂ǂ+⏂$+⫂ ⧂)AI==IH+CӂWӂ⇂Ȁ$+ⷂS⇂⣂ӂ◂l)5I-Q%9 <=I%9Q=H+{ ⏂#g0${ǂS#⏂ӂ4)5Ԁ(Ȁ)хѵ