Bản tin nội bộ Quý III/2018 - Page 19

1. Tổ chức tập huấn và tiến hành giảng dạy tích hợp các kỹ năng bổ trợ ở các môn học trong toàn trường; Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng các CTĐT CLC ngành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc và Ngôn ngữ Trung Quốc đã tuyển năm 2018 và xây dựng Đề án mở ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Đức và Ngôn ngữ Pháp CLC để tuyển sinh năm 2019.

2. Hoàn thành các nội dung thuộc Đề tài KHCN trọng điểm cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Bắc; Tổ chức thành công 02 Hội thảo khoa học quốc tế vào ngày 26/10/2018 và 17/11/2018; Đón đoàn Đánh giá ngoài của AUN kiểm định chất lượng chương trình Ngôn ngữ Anh CLC.

3. Ban hành Quy chế về thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ đối với sinh viên trường ĐHNN-ĐHQGHN và các văn bản liên quan; Tiến hành phổ biến Quy chế và áp dụng cho SV từ khóa QH 2017.

4. Hoàn thành đúng thời hạn và có chất lượng các nhiệm vụ được giao năm 2018 thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia; Xúc tiến việc hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và chuyển giao tri thức với các địa phương.

5. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm khoa Anh văn, 40 năm khoa Tại chức và các ngày lễ kỷ niệm khác của Trường.

VI/ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ IV/2018

MV Ngàn ước mơ Việt Nam

19