Bács-Megyeháza 2018 március megyeháza_2018_marcius

BÁCS MEGYEHÁZA A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat időszaki kiadványa www.bacskiskun.hu • www.facebook.com/bacskiskunamimegyenk • info@bacskiskun.hu Átfogó megyei fejlesztések 2018. március Ajánló Jó helyen vagy! A Bács-Kiskun megyei ösztön- díj program részleteit olvashat- ja.  2. oldal *** Kis utak, nagy fejlesztések Megyénket érintő útfelújítások, fejlesztések.  3. oldal *** Az életmentő termőföld Van-e kiút ebből a helyzetből? Kökény Attilával, az Év Ag- rárembere közönség díjasával beszélgettünk.  4. oldal *** Veterán motorok Soltvadkerten A megye egészét átfogó beruházások indultak meg szerte Bács-Kiskunban, amelyek a gazdaságot, infrastruktúrát hivatottak fejleszteni, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű településekre. A Bács-Kiskun Megyei Önkor- mányzat a híd szerepét látja el a pályázatok koordinálásával, szakmai előkészítésével, hogy az itt élők életminősége, gazdaságának fejlődése hosszútávon stabil háttere lehessen megyénk népességmegtartó képességének. A beruházások között több városközpont is megújul, ezek közé tartozik a kiskunfélegyházi zöld város projekt, amely keretében közel 2 milliárd forintból alakítják ki az új városközpontot.  (További fejlesztésekről a 3. oldalon olvashatnak.) Kincsek nyomában Bács-Kiskunban Az idén is megrendezték március 1-4. között az Uta- zás Kiállítást a Hungexpo Budapesti Vásárközpont területén. A kiállításon Bács-Kiskun megye 16 telepü- lést összefogva mutatta meg a térség hihetetlen gazdag turisztikai kínálatát. A kiállítók azzal a céllal érkeztek, hogy kínálatuk közös megjelenítésével hosszabb időtöl- tésre ösztönözzék a megyébe érkező turistákat. Bács-Kiskun megye ebben az évben is közösen, egységes ar- culattal, 80 négyzetméteren, 12 standon, 16 társkiállítóval együtt jelent meg Magyarország legran- gosabb turisztikai seregszemléjén. A négy nap alatt a kiállítótéren több ezer embert szólítottak meg a települések képviselői. A megyei összefogásnak köszönhetően a ki- sebb települések attrakcióinak is lehetősége adódott a bemutatko- zásra. A megyei megjelenés szerve- zője a Bács-Kiskun Megyei Ön- kormányzat turizmusfejlesztési cége volt, amely elsősorban térség turisztikai fejlesztéseinek koordi- nálásával, beruházások előkészí- tésével és menedzsmentjével fog- lalkozik. - Igazán izgalmas munka várt ránk annak ellenére is, hogy hosszú idő után másodszor jelentünk meg az Utazás Kiállításon így együtt. Gazdag kínálattal és kiváló szak- emberekkel vártuk a Bács-Kiskun megyei standot meglátogató kö- zönséget. Sikerült megmutatnunk azt a csodálatos tárházat, melyet Dudás Csaba, a gyűjtemény egyik tulajdonosa kalauzol ben- nünket magával ragadó kiállí- táson és időutazáson.  5. oldal *** Mi folyik itt? Vargáné Topor Erika és férjével, Varga Szabolccsal készült intrjú bemutatja a tanyai élet és gazdál- kodás egy mai kornak megfelelő 6. oldal alternatíváját.  *** Nehéz időkben is hűnek maradni Megyénk történései az 1848- 49-es forradalom alatt.  7. oldal *** Már 232 érték a megyei értéktárban térségünk értékekben, élmények- ben kínálni tud az ide érkező tu- ristáknak. Hiszem, hogy a megye turizmusának magasabb szintre emelése csakis közös cselekvés- sel, a szolgáltatások és attrakciók egymásra építésével érhető el. Kö- szönöm kollégáim és a kiállító te- lepülések együttműködését, igazi csapatmunka volt! – nyilatkozta Csáki Béla, a Bács-Kiskun Me- gyei Turizmusfejlesztési és Mar- keting NKft. ügyvezetője.  (Folytatás az 5. oldalon.) www.bacskiskun.hu • www.facebook.com/bacskiskunamimegyenk • info@bacskiskun.hu Az új megyei értékek mellett megtalálja megyénk új hunga- rikumjait is.  8. oldal Itt vagyok otthon Interjú Bacsa Zoltán zenésszel, aki a megye zenéjét szerezte és hangszerelte.  9. oldal