Bács-Megyeháza 2017. június junius_nyomdaba

BÁCS MEGYEHÁZA A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat időszaki kiadványa www.bacskiskun.hu • www.facebook.com/bacskiskunamimegyenk • 2017. június info@bacskiskun.hu Több mint 20 milliárd forint jut fejlesztésre Bács-Kiskun megyében Ajánló Fellendülés Mélykút térségében Közel négyszáz új mun- kahely jön létre egy több milliárdos beruházás folytán Mélykúton.  2. oldal *** Klímabarát Bács-Kiskun A klímaváltozással kapcsola- tos megoldási javaslatokról, szemléletváltásról és a me- gyei projekt előkészületeiről olvashatnak.  4. oldal *** Asztrik érsek nyomában A Kalocsa-Kecskeméti Fő- egyházmegye több éven át tartó programja keretében egységében megújul Kalo- csa barokk érseki központ- ja.  5. oldal *** Nagy hangsúly a kerékpáros fejlesztéseken TOMPAI FEJLESZTÉS 150.000.000,- Ft összegű támogatást nyert Tompa Város Önkormányzata a TOP keretein belül a „Modern bölcsődei környezet megteremtése a tompai Bokréta Önkormányzati Óvodában” címmel. Az intézményben 2 csoport működtetése válik lehetővé, 20 férőhellyel, amely 3 fő új munkavállaló foglalkoztatását biztosíthatja a jövőben közel 500 négyzetméteren. Képünkön Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke és Véh László polgármester.  FOTÓ UJVÁRI SÁNDOR Új időszámítás vette kezdetét Bács-Kis- kun megye életében májusban, aminek sok százezren örülhetnek: kihirdették az első és második körben nyertes megyei pályázatokat a Terület- és Településfej- lesztési Operatív Programban (TOP). 20 milliárd forint így már biztosan az itt élők életszínvonalának, munkakörülmé- nyeinek javítására fordítódik. A 2014-2020-as programozá- si időszakban a TOP keretében Bács-Kiskun megye részére 63 milliárd forint áll rendelkezésre. A települések - a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat koordiná- lásában - 2016-ban összesen 197 pályázatot nyújtottak be, mely- ből az eddigi eredmények alapján 160 támogatást nyert. A pályáza- tok beadását több éves, komoly szakmai előkészítő munka előzte meg, mely során a szakemberek felmérték, összegyűjtötték a tele- Az idei évi pályázatok beadásai is megkezdődtek Elindult a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2017-re kiírt pályázatainak beadása is. A 16 pályázati kiírásra rendel- kezésre álló forrás mintegy 29 milliárd forint. A meghirdetett felhívá- sokra kb. 240-260 db pályázat várható. A pályázatok többségét az előző szakaszhoz hasonlóan a megyei önkormányzat e célra létrehozott cégeinek - a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nkft.-nek, valamint a Turizmusfejlesztési és Mar- keting Nkft.-nek - szakemberei készítik elő. Az első 6 db megyei pá- lyázatot már be is nyújtották, hiszen a TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése című pályázat beadási határideje 2017. május 15. volt. pülések és a helyi vállalkozások igényeit. A kiírások a helyi elképzelése- ket alapul véve születettek meg, így várhatóan minden település olyan érdemi fejlesztéseket tud megvalósítani, amelyek gazda- sági és társadalmi szempontból is a legelőnyösebbek számára. A támogatási szerződések megköté- sét követően, a nyertes pályázattal rendelkező településeken elindul- hatnak a fejlesztések.   (Folytatás a harmadik oldalon) www.bacskiskun.hu • www.facebook.com/bacskiskunamimegyenk • info@bacskiskun.hu Megyei kerékpárút fejleszté- sekkel kapcsolatban szükség van egy, a különálló kerék- párutakat összekötő projekt megtervezésére és következe- tes megvalósítására.  5. oldal *** Újabb értékek a megyei kincsestárban Az idén 17 értékkel bővült kincsestárból két gyöngy- szemet mutatunk be.  *** 8. oldal Átadták a Kunszt József-díjat Tizenhetedik alkalommal ítélték oda a Főegyházmegyé- ben működő oktatási intéz- mények kiváló pedagógusai- nak az elismerő kitüntetést.  9. oldal