AUTOMAGG SUBAT 2019 - Page 51

yönelik modellerimiz ve iletişim çalışmalarımız olacak. Bu sene için planlarınız ve hedef- leriniz neler? Hyundai 52 senedir gelişimine devam eden bir firma. Biz de Türkiye’de Hyundai’nin 30'uncu yılını kutluyoruz ve bu sene iki milyonuncu üretimimizi yapa- cağız. i10 ve i20 modellerimizle 45’ten fazla ülkeye ihracat yap- maya devam ediyoruz. Türk tüketicisi artık SUV mo- dellere yönelmiş durumda. Biz de SUV pazarında etkinli- ğimizi artırmak istiyoruz. Bir çok pazarlama aktivitelerinde SUV modellerimizi tercih edip 2019’da bu modellerimizle ön planda olacağız. Ayrıca ni- san-haziran döneminde düzen- leyeceğimiz uzun süreli bir road show etkinliği planlıyoruz. Bunların yanında B-SUV segmentinde pazar payımızı artırmak adına Nisan ayın- da Kona’nın 1.6 dizel motorlu seçeneğini tüketiciyle buluştu- racağız. Ayrıca elektrikli Kona’yı da Türk tüketicinin beğenisine sunmak için çalışmalarımız devam ediyor. www.automagg.com | 51