AUTOMAGG SUBAT 2019 - Page 50

RÖPORTAJ ÖNDER GÖKER "Mayıs ayında Kona ve eylülde Tucson modellerimizi pazara sürdük ve bu iki modelden 6957 adet sattık" adımlar attınız? Öncelikle kriz zamanlarında panik yapmamak gerekir. Biz de sakin kalarak piyasaları gözlem- ledik ve ona göre adımlarımızı attık. En kötü senaryoya hazır- lıklı olarak sürekli B planlarımızı da hesaba kattık. Stratejimizden ödün vermeden, bayi ağımızı da arkamıza katarak çalışmala- rımıza devam ettik. Reklam ve pazarlama çalışmalarına ağırlık vererek göz önünde kalmaya devam ettik. Kriz zamanlarında bu tip çalışmalara ara verirseniz satmak istediğiniz ürünü tüketi- ciyle buluşturamazsınız. Mayıs ayında Kona ve eylülde 50 | Tucson modellerimizi pazara sürerek sene sonunda bu iki mo- delden toplam 6957 adet SUV sattık. Ayrıca ihracat pazarında da etkinliğimizi devam ettirdik. 2018 yılında 190 binden fazla ihracat gerçekleştirerek 2 milyon Dolar seviyesinde bir ihracat geliri elde ettik. Sektör ve Hyundai Assan için 2019 hakkında ne düşünüyorsu- nuz? Ekonomide alınan önlemlerle ikinci yarıda biraz daha olumlu bir tablo çizebiliriz. Ancak bu şartlar altında dahi otomotiv pazarındaki daralmanın devam edeceğini ve 2019’un 400 bin se- viyelerinde kapanacağını öngö- rüyoruz. Biz de Hyundai olarak daha da daralan pazarda katma değeri yüksek ürünlerimizle etkin çalışmalar yapıp kârlılığa odaklanacağız. Rekabetin ve satışın zorlaştığı bir süreçte yeni bir ürünü piya- saya sunmak ve bu modelden yüksek adetlerde satmak ko- lay değil. Fakat Hyundai ailesi olarak asla karamsar olmak istemiyoruz ve 2019 yılında bazı sürpriz yenilikleri tüketicilerle buluşturmayı planlıyoruz. Özel- likle SUV pazarındaki iddiamızı ve pazar payımızı artırmaya