AUTOMAGG SUBAT 2019 - Page 48

RÖPORTAJ ÖNDER GÖKER "400 BİN SATIŞ OLUR" B ilindiği gibi otomotiv sektörü bir durgunluk içinde. Hem bu duru- mu kınuşmak hem de markanın gelecek planlarını öğrenmek için Hyundai Genel Müdürü Önder Göker'i sayfala- rımıza konuk ettik... 48 | "Pazarlama çalışmalarına ağırlık vererek göz önünde kalmaya çalışıyoruz" Geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren yaşanan daralmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye ekonomisinde 2018 yılının ikinci yarısından itibaren yaşanan daralma ve belirsizlik- ler, birçok sektörün problem yaşamasına neden oldu ancak en