AUTOMAGG SUBAT 2019 - Page 39

C enevre Otomobil Fu- arı’nda makyajlı versi- yonuyla ilk kez sergile- necek olan Volkswagen Passat, markanın en son yenilik- lerine sahip olacak. Yeni Passat, travel assist sistemi sayesinde 210 km/s hıza kadar yarı oto- nom sürüş gerçekleştirebilen ilk Volkswagen modeli haline geldi. Yeni Passat’ı son teknolojilerle donatan Volkswagen, bu model için 30 milyon üretim adedini yakın zamanda aşmayı hedef- liyor. Sedan ve station wagon olmak üzere iki farklı gövde tipi- ne sahip Passat, 0-210 km ara- sında yarı otonom sürüş imkânı sağlayan travel assist ile sunulan ve kapasitif direksiyona sahip ilk Volkswagen modeli olacak. Kapasitif direksiyon, sürücünün direksiyona temasını tespit ede- rek, sürüş asistan sistemleri ile etkileşimli bir şekilde çalışıyor. Passat’ta sunulan bir diğer yeni özellik ise sürüş anında kar- şılaşılan engeller ve tehlikeli durumlardan kaçınma manev- ralarını kolaylaştıran ve sürüş güvenliğini artıran acil manevra asistan sistemi. Ek olarak, mar- kanın premium SUV segmen- tinde yer alan Touareg modelin- de ilk kez sunulmaya başlanan LED Matrix teknolojisine sahip IQ light farlar, makyajlı Passat modelinde bulunan yenilikçi aydınlatma teknoloji özelliği ola- rak dikkat çekiyor. Üçüncü nesil bilgi ve eğlence sistemi yeni Pas- sat’la birlikte ilk kez sunuluyor. Mobil bağlantı arayüzü App Connect, Volkswagen’de ilk kez Apple CarPlay ara yüzünü des- tekleyen telefonlar aracılığıyla bluetooth üzerinden kablosuz entegrasyon imkânı sunuyor. Yeni bilgi ve eğlence sistemi, yenilenen dijital gösterge paneli Active Info Display ile entegre çalışıyor. Yeni Passat’ta, dijital gösterge panelinin fonksiyonu ve görsel- liği üst seviyeye taşınmış du- rumda. Yeni tasarıma sahip çok fonksiyonlu direksiyon üzerinde yer alan tek bir tuşla, üç farklı ekran profili arasında geçiş ko- laylıkla yapılabiliyor. Makyajlı Passat, 2019 yılı üçün- cü çeyreğinde Türkiye’ye gele- cek. www.automagg.com | 39