AUDIOphile No.1 - Page 68

Test - Digital med to ytterpunkter å gjøre. Jeg finner dette svært interessant, for Marantz ligger definitivt på den mørke, lyriske siden, allikevel med fin luftighet og kontroll nedover. I direkte sammenligning med Exogal oppleves det nå plutselig som om Marantz-apparatene i anlegget slurver! Dette sier mer enn bare litt om hvilket presisjonsnivå vi befinner oss på med Exogal Comet. Over på Domenic Miller, “Unify”, viser da også Exogal at den har enda et ess i ermet, den går dypt som Marianergropa, og den gjør det med fullstendig pokertryne, med absolutt presisjon og total kontroll. Dessuten inngår Exogal Comet, McIntosh MC8000 og Aurum Vulkan en magisk høyere enhet! Fullstendig bergtagende, selv min høyt avholdte SA11S3 blir klart rundspilt, og akkurat det er faktisk ingen liten bragd, for meg peker dette i retning av at vi har et unikt produkt på benken. Og dette er faktisk før vi har testet oppgradering med strømforsyning! exogal-comet-power Ergo bytter vi til den oppgraderte strømforsyningen, den er vel fort vekk 10 ganger større enn originalen. Man kan vel komme til å anta at sterkere strømforsyning på noe så lite strømsugent som en DAC, ikke har særlig betydning, men er det noe for eksempel Naim-folket har lært seg gjennom årene, så er det at selv småsignaler kan aldri få nok ren strøm! Så ved nøye lytting på Loreena McKennit’s “Gates of Istan- Side 68 Exogal Comet bul” før og etter bytte, lurer man ikke mer. Rommet blir større, det svarte enda svartere, og detalje