AUDIOphile No.1 - Page 12

Produktnytt Nytt stereosett i topp-klassen fra Denon 2500NE er at Denon har inkludert en digital avdeling. Dette er et trekk i tiden, og inkluderer støtte for både DSD og HighRes PCM. DSD 11.2, og PCM med oppløsning på inntil 32bit / 384 kHz. Det er to optiske og to coax digitalinnganger, i tillegg til en asynkron USB-B. Den asynkrone forbindelsen der sync er styrt av klokke i forsterkeren, er selve overføringen jitterfri. Eneste kilde til jitter er den interne klokken i PMA-2500NE. Ved bruk av analoge kilder, er det mulig å slå av alle digitale kretser i forsterkeren. Denon DCD-2500NE Denon lanserer ny integrert forsterker og CD-spiller. Dette blir de nye flaggskipmodellene i Denon sitt stereosortiment. For ca. 2½ år siden lanserte sitt oppgraderte sett i 2000-serien en serie som i praksis også er flaggskipmodellene i stereo fra Denon. Den gangen var det PMA-2020AE og DCD-2020AE som entret arenaen. Denne gangen har Denon tatt bykset opp til 2500, og endret etternavnet fra AE til NE. Designet på disse modellene er tilnærmet identisk med forgjengerne, men innmaten er selvfølgelig modernisert. Denon PMA-2500NE Vi starter med hjertet i dette settet – den integrerte forsterkeren PMA-2500NE. Her er det flere tekniske designtrekk som er beholdt, og et av den er den moderate oppgitte effekten. Faktisk har Denon her redusert oppgitt effekt fra 2x80 Watt hos forgjengeren til 2x70Watt i PMA-2500NE. Også DCD-2500NE har sterke likhetstrekk med forgjengeren CDD-2020AE, selv det også her er mye nytt. Støtte for SACD er en av familiesærtrekkene som er ført i arv. Man kan ved første blikk bli noe overrasket over at Denon har droppet de digitale inngangene som forgjengeren var utstyrt med. Helt til man reflekterer over at disse er flyttet over til forsterkeren. Det er nok naturlig å betrakte PMA-2500NE og DCD-2500NE som notoriske parhester, og da ville det være overflødige ressurser og unødig kostnadsdrivende å ha dobbelt opp av dette. Til gjengjeld har DCD-2500NE et drev som er i stand til å spiller DCD-RW med heimebrente DSD-filer. Dette er en ganske unik egenskap for en CD-spiller, og i så måte et interessant aktivum. Oppgitte listepriser for hhv. PMA-2500NE og DCD-2500NE er på 2.499 Euro og 1.999 Euro. Denon importeres til Norge av Hi-fi klubben. Beholdt er også HT-bypass, og Denon har kalt den EXT.PRE, noe de for så vidt kan ha rett i. Phonotrinn er på plass, både for MM og for MC. Det som er helt nytt på PMASide 12 Side 13