AUDIOphile No.1 - Page 106

Musikk - Blu-ray - Dolby Atmos Roger Waters – The Wall. Verdens første musikkutgiThe Wall trenger knapt noen introduksjon, men vi kan likevel ta en summarisk presentasjon for sent ankomne musikklyttere. Albumet The Wall var et av Pink Floyd sine tre aller største utgivelser, sammen med Dark Side of the Moon og Wish You Were Here. Noen vil gjerne hevde at den overgår selv «Dark Side», i hvert fall hvis man legger til grunn The Wall sin betydning som politisk og samfunnskritisk element. Roger Waters var medlem i Pink Floyd frem til 1985, og ble frem til da stadig mer dominerende. Det kan være fristende å betrakte hans avgang i 1985 som en liten parallell til Peter Gabriel sin avgang fra Genesis 10 år tidligere. De hadde begge fått en dominerende posisjon som kunne skape friksjon mot resten av bandet. The Wall ble utgitt som album i 1979, og senere som filmen The Wall i 1982. Både musikken og filmen har et veldig sterkt samfunnsmessig budskap, og har som bakteppe at hovedpersonen mister sin far under krigen. Dette skjedde også personlig med Roger Waters sin far, men uten at det blir betont på den opprinnelige filmen av Pink Floyd. Roger Waters har hatt en The Wall turne i perioden 2010-2013, og i 2015 ble den aktuelle utgivelsen lansert på Blu-ray video, med lydspor i Dolby Atmos. Lyden på The Wall skuffer, kanskje spesielt siden nettopp lyden har vært et viktig markedsføringselement på denne utgivelsen. Subjektivt opplevd er lyden dominert av dynamisk komprimering og en lett forvrengt sound. Dette er kanskje gjeldende latin på opptak av rockekonserter for mange, men ikke for meg. Unntaket er de innslagene i filmen som ikke er hentet fra konserter – her er lyden meget bra. Men hovedinntrykket er altså en skuffelse, særlig sammenlignet med studioversjonen av originalalbumet, der man kan få en audiofil opplevelse ved å lytte til vinylversjonen. Bruken av Dolby Atmos gir selvfølgelig mulighet for 3D-lyd, og dette elementet er benyttet behersket. Det ligger i sakens natur at en gjengivelse av utenSide 106 1615 Gabrieli in Venice Roger waters - The Wall dørs konserter ikke har mye naturlig høydeinformasjon, heller ikke i form av reflektert lyd. Høydekanaler er brukt i noe omfang for å gi en ekstra dimensjon t