ATO BULTEN SUBAT 2015 - Page 9

rin başlatılmasına yönelik ortak irade oluşturulmasıdır” dedi. İki ülke arasında uzun süredir tercihli ticaret anlaşmasının gündemde olduğunu kaydeden Şanal, bu anlaşmanın serbest ticaret anlaşması şeklinde yapılmasının iki ülke için de hayırlı sonuçlar doğuracağını ifade etti. ATO’nun iki ticaret odası ile ayrı ayrı imzaladığı işbirliği protokolleri, Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik ve ticari bağları ilerletmeye yönelik çalışma yapılmasını içeriyor. Karşılıklı ticari ve ekonomik delegasyon ziyaretlerinin organize edilmesi ve iş bağlantıların kurulmasının desteklenmesinin yer aldığı protokollerde, her iki ülkenin de karşılıklı olarak girişimcilerini yatırım yapmaları konusunda cesaretlendirmeleri yer alıyor. Karşılıklı bilgi ve deneyim transferi sağlayabilmek için değişim programları başlatılmasının da konu edildiği protokollerde, tarafların her iki ülkede meydana gelen ekonomik gelişmelerle ilgili tüm Pazar bilgilerini, ticareti geliştirmek amacıyla paylaşacağı yer alıyor. Pakistan ziyaretinde, Ankara Ticaret Odası’nın Pakistan Ticaret Odası ve Lahor Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzaladığı işbirliği protokolleri dışında imzalanan protokoller şunlar: ğerlendiren ATO Başkanvekili Şanal, “Bu ziyaretimizde de ikisi Ankara Ticaret Odası’nın imzaladığı olmak üzere 11 belge imzalandı. Başbakanımızın ziyaretinin en önemli sonuçlarından biri serbest ticaret anlaşması için müzakerele- Kayseri Ticaret Odası ile Lahor Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü, TÜBA ile Pakistan Bilimler Akademisi arasında İşbirliği Protokolü, TÜBA ile Pakistan Bilimler Akademisi arasında Bilimsel İşbirliği Uygulama Protokolü, Türk Akreditasyon Kurumu ile Pakistan Ulusal Akreditasyon Konseyi arasında mutabakat muhtırası, Türk Patent Enstitüsü ile Pakistan Fikri Mülkiyet Kurumu arasında işbirliği protokolü, TPAO ile Pakistanlı muhatabı Oil and Gaz Development Company (OGDC) ve Pakistan Petroleum Limited (PPL) arasında işbirliğine dair mutabakat zaptı, İzmir ile Karaçi arasında kardeş liman ilişkisi ve işbirliğine dair mutabakat muhtırası, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişkin Protokol. Şubat 2015, ATO Bülten 7