Asseco Data Systems - Profil Firmy - Page 9

Specjalizujemy się w usługach potwierdzających toż- Dostarczamy samość osób i firm w Internecie znanych pod marką rozwiązania, poczynając od określenia potrzeb kom- Certum. Oferujemy usługi zapewniające wiarygod- petencyjnych pracowników, poprzez przygotowanie ność i bezpieczeństwo dokumentów, plików oraz zaspokajających je szkoleń, a kończąc na ich profe- urządzeń komputerowych. Od 2002 r. jesteśmy na sjonalnej realizacji z wykorzystaniem różnorodnych liście światowych zaufanych CA i posiadamy pieczęć technologii. W naszej ofercie znajdują się zarówno WebTrust dla swoich usług – w tym dla usług i certyfi- szkolenia, jak również inne usługi rozwojowe, w tym katów kwalifikowanych oraz zwykłych a od 2010 roku projektowane specjalnie dla konkretnego Klienta. naszym Klientom kompleksowe także dla certyfikatów EV SSL. Wybrane produkty: Wybrane produkty: Podpis Elektroniczny, SimplySign – zdalny podpis elektroniczny, karty procesorowe i czytniki; certyfikaty: Certum SSL, Certum ID, Certum VPN, Certum Code Signing Pieczęć elektroniczna oraz usługi WebNotarius i Znacznika Czasu. Szkolenia katalogowe: Rozwiązania IT: Microsoft, Cisco, Oracle, Linux; Aplikacje biznesowe: Microsoft Office, Adobe, GoogleDocs, ITIL; Zarządzanie projektami i programami: Prince2®, Prince2® Agile, Apollo 13, Scrum; Umiejętności biznesowe: Przywództwo i zarzadzanie, Efektywność osobi- sta, Sprzedaż, HR. Szkolenia projektowane na zamówienie; Outsourcing procesów szkoleniowych; Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania szkoleń. Projektujemy, budujemy, wdrażamy i utrzymujemy dedykowane systemy informatyczne realizujące i usprawniające procesy w organizacji. Realizujemy projekty dla najbardziej wymagających przedsiębiorstw i urzędów administracji państwowej, których specyfi- kacja działania uniemożliwia skorzystanie z dostępnych na rynku produktów uniwersalnych. Oprogramowanie dedykowane powstaje w oparciu o indywidualne potrzeby klienta zgodnie z modelem biznesowym jego organizacji. Metodyka, doświadczenie i szeroka gama narzędzi wytwórczych umożliwiają realizację złożonych projektów spełniających wszelkie wymagania klienta. Wybrane produkty: Aplikacje mobilne, Aplikacja na zamówienie, Koliber, Systemy Workflow, Repozyt orium dokumentów pracowniczych.